logo

Erasmus+ Proje Hazırlama Toplantısı Gerçekleştirildi.

Ülkenin Avrupa Birliği Politikaları doğrultusunda yer aldığı Erasmus+ Kültür ve Eğitim Proje Programının tanınırlığı ve bu program kapsamında karabük’ün proje payını arttırmayı amaçlayan Erasmus+  Proje Hazırlama çevrimiçi toplantısı Video Konferans Sistemi üzerinden  düzenlendi.

Okulları adına temsilci öğretmenlerin katıldığı program, Müdürlüğün Ar-Ge Birim Sorumlusu Şube Müdürü Adnan CANSIZ’ın açılış konuşmasını yapması ile başladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat AKBAŞ’ın konuşması ile devam etti.

Akbaş; “Bakanlığın ve Müdürlüğün Stratejik Planı ile 2023 Vizyon Belgesi gibi üst politika belgelerinde var olan hedefleri gerçekleştirmede büyük katkısı olduğunu gördüğümüz Erasmus+ programından Karabük ili olarak azami düzeyde faydalanmalıyız. Özellikle son yıllarda hazırlanan ve kabul edilen Erasmus Plus projeleri  İlimize çok büyük fayda sağladı. Bu projelerin okullarımızda yaygınlaştırılması noktasında çalışmalar geçekleştirelim. Bu tür çalışmalar öğrenci ve öğretmenlerimizin motivasyon yükseltmede önemli bir etkisi olmalıdır. Bugüne kadar farklı alanlarda birçok projede başarı sağlayarak eğitim çıtasını yükselttik. Özellikle son 3 yılda hazırlanan 37 proje ile yaklaşık 1 milyon avro hibe almaya hak kazanmış olduk. Hazırlanan projeler sayesinde birçok öğretmenimiz ve öğrencimiz Avrupa’ya gitti, Bu projeler ile öğretmen ve öğrencilerimiz Avrupa’nın birçok farklı yerindeki kurslarda eğitimler görerek ilimizin hem akademik/mesleki başarısının yükselmesine hem de ilimizin Avrupa’nın birçok yerinde tanıtımını yaparak prestijinin artırılmasına büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu kapsamda projelerin hazırlanmasında ve bu büyük başarının sağlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı, İlçe Millî Eğitim Müdürlerimizi, okul/kurum yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, diğer personelimizi ve öğrencilerimizi bu vesileyle tebrik ediyor teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi. 

Ülkenin Avrupa Birliği Politikaları doğrultusunda yer aldığı Erasmus+ Kültür ve Eğitim Proje Programının tanınırlığı ve bu program kapsamında karabük’ün proje payını arttırmayı amaçlayan Erasmus+ Proje Hazırlama çevrimiçi toplantısı Video Konferans Sistemi üzerinden düzenlendi.

Etiketler: » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ