logo

Güleç Ailesi spekülasyonlara açıklık getirdi.

Güleç Ailesi son günlerde hisse virmanları konusunda gündeme gelen spekülasyonlara açıklık getiren bir basın açıklaması yayınladı.

“Adil yargılamayı etkileme amacıyla haber niteliği taşımayan malum açıklamalar yapılmıştır.Adli haberlerin sansasyonel etkisini kullanma gayesi güden kimi odaklar, taraflı ve gerçek dışı yayınlarla manipülasyon yapma amacındadır.” şeklinde vurgular yapılan basın açıklamasında 2017 tarihinde gerçekleşen karşılıklı hisse devirleri için manidar olarak çok sonra 2020 yılında davalar açıldığı, bu davaların her ikisinde İlk Derece Mahkemelerinin kararlarıyla davacının ihtiyati tedbir talepleri ret edildiğine de dikkat çekildi.

Güleç Ailesinin Basın Açıklamasının tamamı aşağıdadır.

“2017 tarihinde gerçekleşen karşılıklı hisse devirleri için manidar olarak çok sonra 2020 yılında davalar açılmıştır. Bu davaların her ikisinde İlk Derece Mahkemelerinin kararlarıyla davacının ihtiyati tedbir talepleri ret edilmiştir.

Son günlerde kimi platformlarda kötü örneklerine sıkça rastladığımız üzere, adil yargılamayı etkileme amacıyla haber niteliği taşımayan malum açıklamalar yapılmıştır. Adli haberlerin sansasyonel etkisini kullanma gayesi güden kimi odaklar, taraflı ve gerçek dışı yayınlarla manipülasyon yapma amacındadır.

Basın yoluyla yapılan ihlallerin ne yazık ki mağdurlar tarafından engellenmesi pek mümkün olmadığından ve adil yargılanma hakkını gerçekleştirme görevi devlete düştüğünden yetkili makamların bu tür ihlalleri önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu hatırlatırız.

Bildirmek isteriz ki şirketimiz Çağ Çelik AŞ. ile milli servetimiz Kardemir AŞ.’ nin bağlı ortaklıkları olan Karçel ve Kardökmak AŞ. arasında 2017 tarihinde gerçekleşen hisse virmanları neticesinde Kardemir AŞ. kar, kazanç elde etmiştir. Hakkaniyetli olarak bugün şirketimiz Çağ Çelik AŞ.’nin, Kardemir AŞ.’nin bağlı ortaklıklarına devrettiği Kardemir (D) grubu hisse senetlerinin piyasadaki güncel değeri dikkate alındığında dahi vasati durum anlaşılabilir.

2017 tarihinde gerçekleşen karşılıklı hisse devirleri için manidar olarak çok sonra 2020 yılında davalar açılmıştır. Bu davaların her ikisinde İlk Derece Mahkemelerinin kararlarıyla davacının ihtiyati tedbir talepleri ret edilmiştir.

-I-Öncelikle Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş. ile Karçel AŞ. arasında gerçekleşen hisse virman işlemleri hakkında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin 21. Hukuk Dairesi 2020/1266 Esas 2020/1323 K. Sayılı ilamıyla İlk Derece Mahkemesinin kararı onanmış, Kardemir AŞ.’nin istinaf başvurusu ret edilmiştir.

-II- Diğer taraftan ise Kardökmak A.Ş. uhdesinde bulunan (A) ve (D) grubu paylar ile Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş. uhdesindeki Kardemir (B) grubu payların karşılıklı olarak 3. Kişilere devredilememesine İstinaf incelemesi ile karar verilmiştir. Sadece payların 3. kişilere devrinin önlenmesi bakımından tedbir kararı tesis edilmiş olup yargı kararı ve mevzuat hükümleri uyarınca pay sahipliğinden doğan bütün haklarımız yürürlüktedir.

Takdirini Karabük Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş. adına

H.Çağrı Güleç Kamil Güleç”

Güleç Ailesi, spekülasyonlara açıklık getirdi.

Etiketler: » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ