logo

Karabük Vergi Haftası

22 Şubat- 28 Şubat 2021 tarihleri arasında kutlanacak olan 32. Vergi Haftası kapsamında Karabük Valiliği‘nden bir açıklama yapıldı.

Vergi haftası kapsamında Karabük Valisi Fuat Gürel, tarafından yapılan açıklama da şunlar vurgulandı:

“Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından verginin önemini bilen toplum bireylerinin, vergi ile ilgili ödevlerinin yerine getirmedeki isteklilikleri düzeyi olan vergi bilincinin oluşturulması ve mükellefler tarafından vergiye ilişkin yükümlülüklerin eksiksiz, zamanında ve tam olarak yerine getirilmesi anlamındaki gönüllü uyumun tesisi amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası “Vergi Haftası “ olarak kutlanmaktadır.

22 Şubat- 28 Şubat 2021 tarihleri arasında kutlanacak olan 32. Vergi Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonunu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla dar tutulmuştur.

Bilindiği gibi vergi; kamu harcamalarını finanse etmek, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemek için; cebri, nihai ve karşılıksız olarak gerçek ve tüzel kişilerin kazançları, harcamaları ve servetleri üzerinden alınan parasal bir yükümlülüktür. Mükellef ise vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenilen gerçek veya tüzel kişilerdir.

Devletin yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunların yürütülmesine ve uygulanmasına yetki ve izin veren kanun niteliğinde olan yılları bütçe kanunlarıyla ön görülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %85’lik kısmı vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Bu vesileyle kazançlarının belirli bir kısmını tam ve zamanında mali yükümlülük gereği vergi olarak veren mükelleflerimizin davranışı takdire şayan bir gerçektir. Türk vergi sisteminde beyana dayalılık esastır. Mükellefler elde etmiş oldukları kazanç ve iratlarını vergi yaslarında belirlenen süre içerisinde beyan eder, tarh ve tebliğ edilen ve tahakkuk eden vergiler tahsil aşamasıyla vergi gelirleri olarak devlet hesaplarında yer alır.

2020 mali yılı vergilendirme dönemi kazanç ve iratların beyannamelerinin alınmaya başlandığı bu aylarda 2019 mali yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak Karabük ilinde ilk 10. dereceye giren mükelleflerimizin vergi daireleri, isimleri veya ticaret ünvanları ve ödenecek olan vergiler aşağıdaki gibidir.

Ekonomik, sosyal, bireysel sebeplerle bazı mükellefler elde etmiş olduğu vergiye tabi kazanç ve iratlarını ya gizlemekte ya kayıt dışı bırakmakta ya beyan etmemekte ya da yanlış beyan etmektedir. Bütün bunları telafi etmek amacıyla yapılandırma yasaları çıkartılmaktadır.

Bu amaçla çıkartılan en son yasa olan 7256 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Yasa kapsamında mükelleflerimizden büyük bir teveccühle başvurular alınmış ve içinde bulunduğumuz Şubat ayı içerisinde de peşin ödemeyi tercih eden mükelleflerle ve taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerimizin ilk taksitleri tahsil edilmeye başlanmıştır. Unutulmamalıdır ki 7256 Sayılı Yasadan yararlanmanın en başta gelen koşulu ilk 2 taksitin tam ve zamanında yatırılmasıdır. Gerek mükellefiyetle ilgili ödevlerini tam ve zamanında yerine getirerek kazançlarının belirli bir kısmını kamu harcamalarının finansmanı, ekonomik ve sosyal hayatın düzenlenmesinin temini için vergi olarak veren mükelleflerimizi gerekse de 7256 sayılı yapılandırma yasasından yararlanmak üzere yoğun bir şekilde teveccüh gösteren tüm mükelleflerimizi tebrik eder, tahakkuk eden ve taksitlendirilen vergilerini zamanında tam olarak yatırmalarını dilerim.

Bu vesileyle 32. sini kutladığımız Vergi Haftasının Ülkemize, İlimize ve tüm Karabüklülerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”

Karabük Valiliği’nden 32. Vergi Haftası Açıklaması

Etiketler: » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ