logo

Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Kış Lastiği Uygulaması 1 Aralık 2021 Tarihinde Başlıyor. Konu ile ilgili Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğin 6/1 maddesinin (j) bendinde  “yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılabilir” denilmiş, 4.maddesinde “birinci fıkranın (j) bendine uymayan aracın işletenine 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin Bakanlığa verdiği yetki çerçevesinde belirtilen görevlilerce idari para cezası karar tutanağı düzenlenir (2021 yılı için 846 TL ve (10) Ceza Puanı) ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.” hükmüne yer vermiştir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 01.04.2017 tarih ve 2017/30025 konulu Genelgesinin 2. Bölüm madde 5’ e göre “Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca “A” türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.” denilmiş, 5/1 maddesinde “her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemle ve varsa Bakanlıkça belirlenen artırımlı sürelerle sınırlı olmak üzere şehir içi taşımacılıkta kış lastiği uygulaması ile ilgili hususlar ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenir ve uygulanır. Bu illerde bulunan yol kenarı denetim istasyonlarında bu husus dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

İlgili Mevzuat gereğince İl Merkezi ve tüm İlçelerimizde yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan araçlarda 01 Aralık 2021 -01 Nisan 2022 tarihleri arasında özel olarak tasarlanmış kış lastiği (Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 mm. den, – kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda lastik diş derinliği 1,6 mm. den az olamaz) kullanılması zorunludur.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için alınması gereken tüm tedbirler alınarak uygulanmasına aralıksız devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kış Lastiği Uygulaması 1 Aralık 2021 Tarihinde Başlıyor. Konu ile ilgili Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Etiketler: » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ