logo

Milli Eğitim’den Recep Özçelik Açıklaması.

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük’e Fen Lisesi yaptırmak isteyen İşadamı Recep Özçelik‘in talebiyle ve Karabük’teki mevcut durumla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Karabük’te halihazırda 8 ayrı arsanın okul yapmak için hazır olduğu vurgulanırken, Özçelik’in istediği Yenişehir ve Bayır Mahalle de arsa olmadığının kendisine bildirildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasının tamamı aşağıdadır.

Son günlerde kamuoyunun gündemine de gelen İlimizin saygın işadamlarından Sayın Recep ÖZÇELİK’in okul yaptırma isteği ile ilgili bir başvurusu ve girişimi olmuştur. Bu girişim tarafımızca çok değerli ve memnuniyet verici olarak addedilmiştir.

Hayırsever Sayın Recep ÖZÇELİK’in talebi ile ilgili olarak İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş kendisiyle görüşmüş ve bu görüşmede Recep Özçelik Yenişehir ya da Bayır Mahalle bölgesi’nde uygun bir arsa olması durumunda İlimize bir Fen Lisesi yaptırma isteğini dile getirmiştir.

Kendisine bu bölgede okul yapmaya hazır arsamız olmadığı belirtilmiş ve hemen okul yapımına uygun 8 adet arsanın yerleri gösterilerek konu ile ilgili durum Vali Fuat GÜREL’e arz edilmiştir.

Vali Fuat Gürel beraberinde İl Millî Eğitim Müdürü ile birlikte Recep ÖZÇELİK ile bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Bu görüşmede de İlimizin en önemli okul ihtiyacının Özel Eğitim Okulu olduğu kendisine ifade edilmiş olup, özel eğitim okulu, ilkokul ya da ortaokul yapımı konusunda bugün protokol imzalanması ve yarın inşaata başlanması durumunda bile hazır 8 arsamızın bulunduğu belirtilmiştir.

Hayırsever işadamı Recep ÖZÇELİK belirttiği mahallelerde ve okul türü olarak Fen Lisesi yaptırmadaki kararlılığını dile getirmiştir. Belirtilen mahallelerde hazır arsanın olmadığı, arsa temini konusunda kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışılacağı ve bunun da okul inşaatı başlangıç sürecini uzatacağı, ayrıca İlimizde bir resmi ve bir de özel Fen Lisesi bulunduğu Fen Liselerinin yapım kararının öncelikle 8.sınıf öğrenci sayısı olmak üzere birçok kritere göre Bakanlığımız iznine tabi olduğu belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığımız Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin “Ortaöğretim Kurumlarının Açılması” başlıklı 7. Maddesinin 2. Fıkrasında “Fen lisesi ile Sosyal Bilimler Lisesi açılabilmesi için;
a) İlde 8 inci sınıfta öğrenim gören toplam öğrenci sayısının % 5’ini geçmeyecek şekilde fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğrenci kontenjanı üst sınır olarak belirlenir.
b) Okul binasında 20 derslik, yeterli sayıda laboratuvar, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, z-kütüphane, okula ait spor salonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 200 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekir.
c) Bu okullar illerde ve büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 50.000’in üzerinde olan ilçelerinde açılabilir. Ayrıca büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde açılabilmesi için ilçe nüfusunun en az 20.000 ve il merkezi ile birlikte toplam nüfusu en az 200.000 olması gerekir” denilmektedir.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle İlimizde mevcut 8. Sınıf öğrenci sayımıza göre İlimiz resmi Fen Lisesi kontenjanı 1(bir)dir. İlimizde mevcut durumda resmi yatılı bir Fen Lisesi vardır ve öğrenci kontenjanı 8. Sınıf öğrenci sayımıza göre 120’dir. İlimizde farklı okul türlerinde yeni okul yapımına ihtiyaç olduğunu, ayrıca Fen Liseleri Ülkemizin her yerinden sınavla öğrenci aldığı için Yönetmelik hükümlerine göre okul binası ile birlikte pansiyon binasının da yapılması zorunluluğunun bulunduğunu belirtmemize rağmen hayırsever Recep ÖZÇELİK’in İlimize yeni bir Fen Lisesi yaptırmadaki ısrarı üzerine kendisine bu konunun Bakanlığımıza iletileceği ve Bakanlığımız kararına göre tekrar değerlendirilmek üzere kendisine bilgi sunulacağı belirtilmiştir.

Hayırsever Recep ÖZÇELİK’in istekleri doğrultusunda arsa temini konusunda ve Bakanlığımız uygun görüşleri için çalışmalara başlanmıştır.
Hayırsever işadamımıza okul yapımına hazır 8 arsa üzerinde istediği yerde başta İlimizin acil ihtiyacı olarak görülen Özel Eğitim Okulu olmak üzere planlamadaki okullarımızdan hangisini yaptırmak isterse yapımına hemen başlanabileceği bir kez daha yinelenmiştir. Sayın Valimiz İl Milli Eğitim Müdürümüze gerekli talimatları ve koordinasyon görevini vermişlerdir. Sayın Valimiz konuyu yakından takip etmektedir. Saygıdeğer hayırseverimizin bu konudaki kararı beklenmektedir.
Recep ÖZÇELİK nezdinde tüm hayırseverlerimize eğitime verdikleri değerli katkılarından dolayı tekrar teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük’e Fen Lisesi yaptırmak isteyen İşadamı Recep Özçelik’in talebiyle ve Karabük’teki mevcut durumla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Karabük’te halihazırda 8 ayrı arsanın okul yapmak için hazır olduğu vurgulanırken, Özçelik’in istediği Yenişehir ve Bayır Mahalle de arsa olmadığının kendisine bildirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasının tamamı aşağıdadır.

Etiketler: » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ