logo

Özçelik-İş Sendikası Türkiye’de bir ilke imza atıyor

Özçelik-İş Sendikasının ev sahipliğinde, Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen “Üyelikten Liderliğe Projesi” açılış ve tanıtım toplantısı, Bolu Abant’ta Büyük Abant Otel’de geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

3 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen ve 12 ay süreyle uygulanmaya başlayan projenin açılış ve tanıtım toplantısına Konfederasyonun Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreter Hicret Bozoklu, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Şube ve Bölge Başkanları, Baş temsilciler, Proje Koordinatörü Pınar Özcan, Dış İlişkiler Uzmanı Meltem Toraman  Soğuksu, Özçelik-İş Sendikası Kadın Komite Başkanı Burçin Ural ve kadın komite üyeleri katıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan toplantıda Proje Koordinatörümüz Özcan, proje takdimini yaparak, projenin genel ve özel hedefleri, gerçekleştirilecek faaliyetler ve beklenen çıktılarla ilgili bilgiler verdi.

Özcan, projenin kadın komitesi oluşumunun geliştirilmesi, kadın üyelerin çalışma hayatına ilişkin konularda kapasitelerinin geliştirilerek kurumsal düzeyde sendikanın yönetim kademelerinde daha fazla yer almalarının özendirilmesi ve örgütlü olunan illerde en az 1 kadın sendika temsilcisinin yetiştirilmesi, erkek temsilci ve yöneticilerin farkındalıklarının ve liderlik becerilerinin arttırılması hedefleriyle geçekleştirilen önemli bir proje olduğunu söyledi.

12 ay sürecek olan projenin öncelikli olarak kadınların sendikalarla ilgili olumsuz düşüncelerini, bilgi eksikliklerini yok etmeyi, sendika üyeliği ve yönetim kademelerinde görev alma konusundaki öz güven eksikliklerini gidermeyi, çok boyutlu bir eğitim programıyla sendikal kadın liderler yetiştirmeyi,  yönetimde kadınların söz sahibi olmasını özendirerek kadın üye sayısını artırmayı hedeflediğini belirten  Özcan, kadın sayısının oldukça az olduğu metal sektöründe Özçelik-İş Sendikasının gerçekleştireceği Üyelikten Liderliğe projesiyle Türkiye’de bir ilke imza atılacağına dikkati çekti.


Toplantıda bir konuşma yapan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ise, pandemi sürecinde çalışma hayatındaki ve sendikal yaşamdaki gelişmelerden projenin hedeflerine ve sonuçlarına kadar birçok konuyu değerlendirdi.
Genel Başkan Değirmenci, “Sendikamızın ev sahipliğinde ‘Üyelikten Liderliğe’ başlığı altında yapılan bu projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu programın çalışma hayatına ve sendikal yaşama, kadın elinin daha fazla değmesi için, bir dönüm noktası olmasını diliyorum” diyerek konuşmasına başladı.

“KADINLARIN LİDER OLARAK SENDİKAL YAŞAMINDA İÇERİSİNDE YER ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

 “Üyelikten Liderliğe” Projesiyle elde ettikleri finansal kaynak sayesinde, işyeri baş temsilcilerini, şube ve bölge başkanları ile lider olarak yetiştirilecek kadın işçi ve kadın komite üyelerini bir dizi eğitimlerden geçireceklerini anlatan Değirmenci, “Gerek metal sektörünün ağır çalışma koşulları nedeniyle, gerekse de aile ve iş yaşamındaki sosyal roller sebebiyle, kadınlarımızın sendikal yaşamın içerisinde pek fazla yer alamadığını görüyoruz. Sadece sendikamız için geçerli olmayan Türkiye bu gerçeğinin son bulması için, bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her konuda kendimize örnek aldığımız, uyum içerisinde çalıştığımız, başta projeler olmak üzere işbirliği içinde çalışmayı prensip edindiğimiz Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in yolunu takip ederek, bu tür verimli projelerimizi arttırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“KATILIMCILAR BİRÇOK BAŞLIKTA EĞİTİMDEN GEÇECEK”

Değirmenci, “Projeyle birlikte yöneticilerimize ve baş temsilcilerimize, “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve etkin liderlik, “Empati temelli kişilerarası iletişim Etkin Müzakere teknikleri ve Çatışma Yönetimi”, kadın komite üyelerimize ise “Dönüşümsel lider olmak”,  “Özgüven”, “Kendini ifade edebilme ve topluluk önünde konuşma”, “Duygusal dayanıklılık“ “Kadın liderin iletişim dili, sunum teknikleri”, “Pozitif şikayet karşılama”, “Algı yönetimi ve modern ikna metodları”, “Uygulamalı Stres Yönetimi” ve “Motivasyon” gibi daha birçok başlıkta, kıymetli hocalarımız aracılığıyla eğitimler vereceğiz. Aynı zamanda kadın üyelerimizin koçluk görüşmeleri yoluyla liderlik özelliklerinin kazandırılmasına ve sendikal hayatta aktif rol almalarının yolunu açmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMELİYİZ”

Kadına yönelik şiddet ve tacize yönelik Türkiye’de pek çok düzenlemenin hayata geçirildiğini vurgulayan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, çıkarılan kanunlarla birlikte kadına şiddet konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Arslan, “Bütün bunlara rağmen halen eksiklikler var ve iş yerindeki taciz ve şiddetin tam olarak önlenebildiğini söyleyemeyiz. Çünkü tacize uğrayan kadın bunu ifade ettiği zaman ya yuvası yıkılıyor, ya da iş yerinde damgalanıyor. Şiddete uğrayan kadın ise iş yerinde mobbinge benzer zorluklarla karşı karşıya kalıyor. İş yerindeki şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik BM’nin sözleşmesinin ortaya çıkması bizim için tarihi bir başarıdır. Türkiye olarak bunun bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Türkiye’deki mevzuatın önünde uluslararası bir sözleşmenin olması birçok sorunun çözümünde bizlere ciddi katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

Hak-İş’in uluslararası alandaki kadın temsiline de dikkati çeken Arslan, “Türkiye’den uluslararası sendikaların kongrelerine konfederasyon olarak eşit şartlarda katılan ilk konfederasyon Hak-İş’tir. Çoğu konfederasyon yüzde 50 kadın delege sayısını bulamadığı için eksik katılıyorlar. Sadece Hak-İş eşit şartlarda buralara katılıyor” sözlerine yer verdi.

“ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR”

Özçelik-İş Sendikasının Hak-İş Konfederasyonunu kuran sendikalardan birisi olduğunu söyleyen Arslan, “45 yıllık HAK-İŞ tarihinde çok önemli başarıları, kriz noktalarını başarıyla geçmiş, alanında en güçlü, sayısal olarak en büyük, misyon olarak HAK-İŞ’i bütünüyle kucaklamış, HAK-İŞ davasını omuzlayan Özçelik-İş Sendikamızın tarihi yürüyüşü, hem sayısal hem de ekonomik anlamda Türkiye’yi temsil etmektedir. Bu başarıda büyük bir emeği olan Özçelik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci başta olmak üzere bütün teşkilatı yürekten kutluyorum” dedi. Arslan, “Özçelik-İş Sendikamız bugün geldiği noktada geçmişteki bütün sorunları geride bırakmış, geleceği konuşan, gelecek için yeni hedefler koyan ve hedeflere ulaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir sendikamızdır. Özçelik-İş Sendikamızın bu çizgide devam etmesi gerekiyor. Hiçbir sorunun, hiçbir problemin sendikamızı bu mücadeleden alıkoymaması gerekiyor. Çünkü geleceğimizi, hedeflerimizi, beklentilerimizi, umutlarımızı kaybedersek her şeyimizi kaybederiz” şeklinde konuştu.

“EĞİTİMDEN SONRA FARK ORTAYA ÇIKSIN”

Özçelik-İş Sendikası Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ferhan Öner ise yaptığı konuşmada kadınları hayatın her alanına dahil etmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek projenin Özçelik-İş Sendikasının gelişmesi ve güçlenmesi için çok önemli olduğuna dikkati çekti.
Öner, “Biz Özçelik-İş Sendikası olarak biliyoruz ki; “üyelikten liderliğe” projesiyle birlikte bu salondan birçok lider çıkacak. Biz, sizlere inandığımız için bugün buradayız. Size düşen ise bizim, size inandığımız gibi sizin de kendinize inanmanızdır. Bugün buraya gelen siz ile eğitim sonunda buradan ayrılan siz arasında “bir lider farkı” olsun. 4 ay sürecek olan bu proje ile eğitim yoluyla emekçi kadınların çalışma hayatındaki yerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Emekçi kadınların kapasite ve yetkinliklerinin artmasıyla, iş hayatında yaşayacakları zorlukların bilinçli bir şekilde üstesinden gelebileceklerine inanıyoruz. Eğitim, tutum ve davranışları değiştirmede güçlü bir araçtır. “Üyelikten Liderliğe” projemiz kapsamında konusunun uzmanı hocalarımızın da desteği ile sizlere yetkinlik kazandıracak, sendikal ve çalışma hayatında başarı, sosyal hayatta denge getirecek çok kıymetli bir eğitim modülü hazırladık. Stres yönetimi, kendini ifade edebilme, duygusal dayanıklılık, etkin takım liderliği, liderlikte duygusal zekâ, etkili iletişim gibi önemli birçok farklı alanda edineceğiniz kazanımlar, kendinize olan güveninizi artıracağı gibi sendikal hayattaki temsiliyet gücünüzü de besleyecektir” ifadelerini kullandı.

“YENİ ÇÖZÜMLER VE POLİTİKALAR ÜRETİYORUZ”

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de toplantıda “Bugün, 711 bin üyemizin 194 bini kadın. Hak-İş olarak, her alanda olduğu gibi sendikal mücadeleye kadın elinin, emeğinin ve zarafetinin değmesini sağlamak için çalışıyoruz. Bu anlayışımızı sürekli güncelleyerek üstün gayretle, 21 sendikamızla birlikte, yeni hedeflere yürüyoruz. Bizler biliyoruz ki Allah kadın ve erkeği birbirine tamamlayıcı kılmıştır. Fıtratta farklılık haklarda eşitlik ilkesiyle biz kadın ve erkeğin ailede, sosyal hayatta ve iş hayatının içinde hem adil bir rol paylaşımını hem de eşit fırsatlara erişeceği bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çalışma hayatına ilişkin bütün konularda yeni çözümler ve politikalar üretiyoruz.  Her geliştirdiğimiz çözüm önerisi ve politikayla da ortaya yeni bir kavram koymuş oluyoruz.  Kadınlarımızı çalışma hayatı başta olmak üzere siyasette, ekonomik ve sosyal hayatta daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“KADININ EMEĞİNE, GÖZÜNÜN NURUNA SAYGI DUYULAN BİR TOPLUM HAYAL EDİYORUZ.”

Özçelik-İş Sendikası Dış İlişkiler Uzmanı Meltem Toraman Soğuksu ise konuşmasında karar alma mekanizmalarına kadın katılımının önemine vurgu yaparak Özçelik-İş Sendikası olarak bu projeyi uygulamanın öneminden bahsetti.

Kadınlara yeni fırsatlar, yeni hedefler, yeni bir dünya sunabilmek için projeleri sürdürülebilir bir anlayışla yürütmeye devam edeceğimizi söyleyen Soğuksu, Özçelik-İş Sendikası olarak, kadınların yaşama hakkı başta olmak üzere hiçbir hakkının elinden alınmadığı, elinin emeğine, gözünün nuruna, bedenine, ruhuna, fikirlerine saygı duyulduğu bir toplum hayal ediyoruz. Tüm alanlarda, özellikle karar alma mekanizmalarında ve temsil noktasında kadınlarımızın aktif olarak görev aldığı bir Türkiye’nin hayalini kuruyoruz. Tüm olumsuzluklara ve engellere rağmen, kadının adını yükseltmekten asla vazgeçmemeliyiz” diye konuştu.

Açılış konuşmaları bölümünde bir konuşma yapan Kadın Komite Başkanı Burçin Ural ise “Özçelik-İş Sendikası olarak, kadınların kendilerini her alanda ve her konuda geliştirmesini çok önemsiyoruz. Bizler liderlik yolunun kadınların kendilerini iyi ifade etmekle birlikte, sorgulayıcı ve çözüm arayıcı olmaktan geçtiğini iyi biliyor, bu nedenle kadınların sendikal hayata daha aktif katılım sağlamasını istiyoruz. Bu proje ile kadın komitesi oluşumunun büyümesini, kadınların çalışma hayatına ilişkin konularda kapasitelerinin geliştirilmesini ve aldıkları eğitimler sonucunda liderlik yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Sendikamız hem çalışma hayatında hem özel hayatta kadın-erkek eşitliğine son derece önem vermektedir. Bugün toplumumuzda en önemli sorunların başında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği gelmektedir. Bu eşitsizliğe farkındalık oluşturmak ve çözüm geliştirmek için hazırlayıp Norveç Ankara Büyükelçiliğine sunduğumuz, kadını ve erkeği bir bütün olarak gören projemiz ile sendikamıza bağlı işyerlerinde çalışan kadın ve erkek üyelerimizi bilinçlendirmeyi ve toplumda cinsiyetsiz dil kullanımını yaygınlaştırmayı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Özçelik-iş Sendikası üyelikten liderliğe projesinin açılış ve tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Etiketler: » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ