logo

Safranbolu Belediyesi Zabıta ve İtfaiyeci Alıyor

Safranbolu Belediyesi ilk defa atanmak üzere Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı yayımladı.

Safranbolu Belediyesi ilanında yapılan açıklama da;  “Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre   unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır.” Denildi.

Müracaat edecek  kişilerin başvuru formu ve diğer istenen belgeler ile birlikte 26-30 Nisan 2021 tarihleri arasında Safranbolu Belediyesi’ne  şahsen başvuruda bulunulması gerekiyor.

Boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen  a) Türk vatandaşı olmak. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak., gibi genel şartları taşımaları gerekiyor.

Başvuru Özel Şartları ise şöyle:  a) İlan edilen İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadro unvanları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanlarının karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)

 ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. d) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. f) Yabancı Dil şartı aranan kadro unvanları için YDS İngilizce sınavından en az (C) düzeyinde puan almış olmak.

Safranbolu Belediyesi ilk defa atanmak üzere Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı yayımladı.

Etiketler: » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ