logo

Sökmen’in, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Mesajı;

Karabük Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen dünya çocuk işçiliği ile mücadele günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı

Sökmen şu sözlere değindi

” Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, 2002 yılında dünyada çalışan milyonlarca çocuğun içinde bulunduğu olumsuz duruma ve yaşadıkları ağır koşullara dikkat çekmek amacıyla 12 Haziran, “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın  ve sosyal sorumluluğun   artırılması  açısından anlamlı bir gündür. Ülkemizin de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşını doldurmamış her birey çocuktur ve 18 yaşın altında olan, hane gelirine katkı sağlamak amacıyla çalışan her birey ise çocuk işçi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca taraf olduğumuz BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 32. Maddesi “çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâki ya da toplumsal gelişimi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkı”  gereğince çocuk işçiliği, bu hakkın ihlali anlamına gelmektedir. Hafif ve az zamanlı işlerde 15 yaşını tamamlamış çocukların çalışması kabul edilebilirken, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun tanımladığı ve ülkemizin de taraf olduğu sözleşmeye göre, ağır ve tehlikeli işlerde çalışmanın asgari yaşı 18 olarak kabul edilmiştir. 18 yaşına gelene kadar her bireyin, hak sahibi birer çocuk olduğu gerçeğiyle kendini gerçekleştirmeleri ve yapabilir olmaları için olanakların oluşturulması, çoğaltılması ve onlara zarar verebilecek durumların önlenmesi için başta devlet olmak üzere tüm yetişkinlerin sorumlulukları vardır. Bizler de Bakanlığımız bünyesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak en önemli nedeni yoksulluk olan bu çocuk işçiliğinin ortadan kalkması için politikalar belirliyor, bu doğrultuda çalışmalar yapıyor ve mücadele ediyoruz.
Bu kapsamda dünya çapında önemli bir tarih olan 12 Haziran’ın; çocukların, çocukluklarını yaşayabilmelerini sağlamak, onları her türlü fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel istismardan korumak adına tüm dünyada yankı uyandırmasını, tüm toplumun bu ulvi görevi yerine getirmek için çaba sarf etmesini temenni ediyor ve bu yönde atılacak tüm adımlara, çalışmalara ve işbirliklerini desteklemeye iştirak etmesinin vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtmek istiyorum. dedi “

Karabük Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen dünya çocuk işçiliği ile mücadele günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı

Etiketler: »
Share
#

SENDE YORUM YAZ