logo

Vali Gürel’in Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Birleşmiş Milletler Antlaşmasında önemli bir yer tutan “İnsan Hakları”, 10 Aralık 1948 tarihinde yayımlanan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ile özel bir düzenlemeye konu olmuştur. BM Genel Kurulunun kabul ettiği Beyanname, ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949′ da onaylanmıştır. İnsan haklarının güvence altına alınması, geliştirilmesi ve insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması açısından anlam ve öneminin dünya kamuoyunca paylaşılması amacıyla, 10 Aralık günü, “Dünya İnsan Haklan Günü” olarak kutlanmaktadır.

Beyanname, insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. İnsanlar farklı ırklardan ve kültürlerden gelebilir, farklı değerlere sahip olabilirler. Bunun sonucu olarak ülkeler ve toplumların birbirinden farklı kültür ve değerlere sahip olmaları insanlık adına bir zenginlik göstergesi olarak kabul edilmeli ve öylece değerlendirilmelidir. Bütün farklılıklara rağmen, insanlığın ortak paydası, bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlükleridir. Bu, onurlu bir yaşamın gereği ve en temel şartıdır.

Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz alî kültürümüzde şanlı tarihimiz boyunca dil, din, renk ayrımı gözetmeksizin insana insan olduğu için değer verilmiş, bu vecihle insan haklarının korunması ve daha ileri götürülmesi toplumumuzun tüm kesimlerinin hep öncelikli hedefleri arasında yer almıştır. Ülkemizin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilk imzalayan ülkelerden biri olması bunun en önemli göstergesidir. Bireylerin hukuk önünde eşitliğine ve ayırımcılığa uğramamalarına dayanan, hukukun üstünlüğü ilkesiyle korunan insan haklarına saygı, Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez niteliklerindendir.

Kamu düzeninin bekası ve toplumda huzur ve barışın sağlanması için insan haklarına saygı şarttır. İnsan hak ve hürriyetlerine saygılı, çağdaş ve sosyal yaşamın gereklerine uyan bir toplumda, barış ve huzur ortamı her zaman hakim olacaktır.”

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Etiketler: » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ