logo

Yıldırım; “SGK Borçlarını Yapılandırmada Son 3 Gün

Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail YILDIRIM yazılı bir basın açıklaması yaparak “Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılması için son tarih 30 Eylül 2021!..” dedi.

Yıldırım açıklamasında ; “7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun”, 09/06/2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanunla vatandaşlarımızın kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırmaya gidilmiştir.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu, Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 30 Nisan 2021’den önceki (bu tarih dahil) döneme ait kurum alacaklarını kapsamaktadır.

Yapılandırma kapsamında; Sigorta primi, Genel sağlık sigortası primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır.

Bağ-Kur (4/b) sigortalıları borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsamında ödememeleri halinde, 30/04/2021 tarihinden önceki prim borçlarından dolayı hizmetleri dondurularak prim borçları silinecektir. Aktif Vergi Kaydı olanların Sigortalılıkları 01.05.2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) Değişim Oranı ile güncellenecektir. Peşin Ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 30.09.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.11.2021 ‘e (31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) kadar ödemek gerekmektedir. Borçlar ikişer aylık dönemlerde. 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. 2021 /Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçlan olmaması halinde 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021’e kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına giderek gelir testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki gelirin asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Kuruma borcu bulunan Vatandaşlarımız, söz konusu borçlarını yapılandırmaya 30 Eylül 2021 Tarihine kadar;  e-sigorta, e-devlet kanalıyla internet üzerinden elektronik ortamda başvurulabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla da bağlı bulundukları  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü /Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulabileceklerdir. 

Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail YILDIRIM yazılı bir basın açıklaması yaparak “Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılması için son tarih 30 Eylül 2021!..” dedi.

Etiketler:
Share
#

SENDE YORUM YAZ